หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
41 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
42 การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
43 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มี.ค./2562
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มี.ค./2562
45 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 01 มี.ค./2562
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 23 ก.พ./2562
47 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2562
48 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
50 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 01 ก.พ./2562
51 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2562
52 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2562
53 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ธ.ค./2561
54 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ธ.ค./2561
55 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ S&P ระดับปริญญาตรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
56 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
57 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
58 เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
59 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
60 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561

หน้า