หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
41 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
42 มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
43 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2562
44 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2562
45 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2562
46 ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2562
47 ประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 01 ส.ค./2562
48 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 31 ก.ค./2562
49 ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสร้างสุขภาพเพื่อลดการติดพยาธิใบไม้รับในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ก.ค./2562
50 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา หนังสือราชการอำนวยการ patcha 30 ก.ค./2562
51 การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 26 ก.ค./2562
52 ผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ก.ค./2562
53 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ก.ค./2562
54 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น หนังสือราชการอำนวยการ patcha 22 ก.ค./2562
55 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 18 ก.ค./2562
56 ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2562
57 การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2562
58 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
60 โครงการ "กรกฎาคม" เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562

หน้า