หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
401 มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2560
402 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2560
403 พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 31 ต.ค./2560
404 ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ต.ค./2560
405 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ต.ค./2560
406 มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนประวัติรุ่งเรื่อง" ประจำปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ต.ค./2560
407 การจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ต.ค./2560
408 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2560
409 ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ต.ค./2560
410 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560
411 การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560
412 การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560
413 ประชาสัมพัธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 13 ก.ย./2560
414 เตรียมความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ก.ย./2560
415 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 28 ส.ค./2560
416 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 ส.ค./2560
417 แจ้งผลการตัดสินการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2560
418 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 22 ส.ค./2560
419 โครงการ" GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2560
420 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 16 ส.ค./2560

หน้า