หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
421 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการทดลองระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 ส.ค./2560
422 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2560
423 ขอเชิญบุคลากรครูสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 09 ส.ค./2560
424 ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล(บรรจุชุดที่5) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ส.ค./2560
425 ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล(บรรจุชุดที่4) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ส.ค./2560
426 การส่งคำร้องขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 07 ส.ค./2560
427 ตรวจสอบรายชื่อครูผู้สอนวิทย์-คณิต ด้วย TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ส.ค./2560
428 โครงการ "พี่ทหารสานฝันเยาวชนรวมพลัง ก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 3/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ค./2560
429 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2560
430 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน" แข่งขันทักษะฟุตบอล หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
431 ขอเชิญประชุมชี้แจงและรับงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
432 ขอเชิญประชุมชี้แจงและรับงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
433 โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
434 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
435 ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
436 ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
437 การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.ค./2560
438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล ravisara 21 ก.ค./2560
439 ตรวจสอบรายชื่อครูผู้สอน วิทย์-คณิต ด้วยระบบ TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 20 ก.ค./2560
440 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2560

หน้า