หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
441 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2560
442 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2560
443 โครงการ "ประกวดค้นหาแนวคิด วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะ (Love World) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ค./2560
444 โครงการลมหายใจไร้มลทิน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ค./2560
445 แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ก.ค./2560
446 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ก.ค./2560
447 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ภาษาจีน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 05 ก.ค./2560
448 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.ค./2560
449 ขอความร่วมมในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.ค./2560
450 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.ค./2560
451 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มิ.ย./2560
452 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปี 2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 มิ.ย./2560
453 ส่งแบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2560
454 การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2560
455 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานฝันเเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2560
456 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2560
457 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 มิ.ย./2560
458 การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา6เดือน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 12 มิ.ย./2560
459 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 มิ.ย./2560
460 การแข่งขันนักกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2560

หน้า