หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
441 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมนุมปลอดขยะ(Zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
442 แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
443 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
444 แจ้งสถานการณ์แนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
445 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
446 ผลการจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
447 ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกาาของกองทัพบก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
448 การจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
449 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
450 เลื่อนการประกวดโครงการบรรยายธรรมนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
451 โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 "100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
452 โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
453 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา38 ค.(2) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ก.พ./2560
454 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.พ./2560
455 ติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 ก.พ./2560
456 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการประกวดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ม.ค./2560
457 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2560
458 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2560
459 การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 ม.ค./2560
460 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ nattapong 26 ม.ค./2560

หน้า