หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
481 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 06 ม.ค./2560
482 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2560
483 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2560
484 การย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2560
485 สำรวจข้อมูลความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอก (ด่วนที่สุด) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 30 ธ.ค./2559
486 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 29 ธ.ค./2559
487 รายชื่อผู้ไม่แจ้งแบบลดหย่อน ลย.01 (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559) หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sasiwimol 26 ธ.ค./2559
488 สรุปจำนวนผู้สมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ธ.ค./2559
489 ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานการป้องกันอุบัติเกตุจราจรระดับจังหวัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ธ.ค./2559
490 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ธ.ค./2559
491 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ธ.ค./2559
492 โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ธ.ค./2559
493 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017” รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ธ.ค./2559
494 ทุน"ค่ายวิชาการ ติวเตรียมสอบเอนทรานซ์ 4.0 The Act.Summer Camp 60 รุ่นที่ 7 "ฟรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ธ.ค./2559
495 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ธ.ค./2559
496 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ธ.ค./2559
497 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ธ.ค./2559
498 รายงานข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนที่ 2/2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 08 ธ.ค./2559
499 การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ระยะ 10 ปี หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ธ.ค./2559
500 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ธ.ค./2559

หน้า