หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
501 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
502 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด้วยระบบ TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
503 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มี.ค./2560
504 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
505 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
506 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 มี.ค./2560
507 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 มี.ค./2560
508 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มี.ค./2560
509 การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
510 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
511 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ก.พ./2560
512 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2560
513 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2560
514 การรับสมัครโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
515 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
516 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
517 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
518 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมนุมปลอดขยะ(Zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
519 แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
520 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560

หน้า