หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
521 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 มี.ค./2560
522 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
523 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด้วยระบบ TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
524 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มี.ค./2560
525 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
526 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
527 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 มี.ค./2560
528 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 มี.ค./2560
529 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มี.ค./2560
530 การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
531 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
532 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ก.พ./2560
533 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2560
534 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2560
535 การรับสมัครโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
536 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
537 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
538 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
539 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมนุมปลอดขยะ(Zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
540 แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560

หน้า