หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
541 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ก.ย./2559
542 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ก.ย./2559
543 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ก.ย./2559
544 แจ้งข้าราชการครูเข้าร่วมพัฒนาโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ก.ย./2559
545 การฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ย./2559
546 แนวปฏิบัติการสอน และการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ย./2559
547 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 05 ก.ย./2559
548 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ก.ย./2559
549 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2559
550 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ส.ค./2559
551 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ส.ค./2559
552 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 ส.ค./2559
553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 ส.ค./2559
554 สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 ส.ค./2559
555 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนหัวโทนวิทยา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 10 ส.ค./2559
556 แก้ไขข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน mai15 10 ส.ค./2559
557 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ สังกัด อปท. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 10 ส.ค./2559
558 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน DMC หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 08 ส.ค./2559
559 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพท. ต่างๆ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 04 ส.ค./2559
560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ส.ค./2559

หน้า