หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
561 สำรวจข้อมูลการจัดตั้งสาขาธนาคารออมสินในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 มิ.ย./2559
562 ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล ravisara 16 มิ.ย./2559
563 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
564 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
565 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
566 ขอประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ-ไทยพีบีเอส" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
567 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
568 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
569 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มิ.ย./2559
570 การอบรมปฏิบัติการวัดผลเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 13 มิ.ย./2559
571 การรายงานเด็กด้อยโอกาส ผ่านระบบ DMC หนังสือราชการนโยบายและแผน mai15 11 มิ.ย./2559
572 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2559
573 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2559
574 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล ravisara 09 มิ.ย./2559
575 แจ้งเตือนให้ระวังเห็ดพิษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2559
576 ทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2559
577 ขอความร่วมมือเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2559
578 ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2559
579 แจ้งข้าราชการครูเข้าร่วมพัฒนาโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 มิ.ย./2559
580 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมโคงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 มิ.ย./2559

หน้า