หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
581 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2560
582 การรับสมัครโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
583 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
584 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
585 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ก.พ./2560
586 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมนุมปลอดขยะ(Zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
587 แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
588 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
589 แจ้งสถานการณ์แนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
590 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
591 ผลการจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2560
592 ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกาาของกองทัพบก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
593 การจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
594 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2560
595 เลื่อนการประกวดโครงการบรรยายธรรมนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
596 โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 "100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
597 โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2560
598 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา38 ค.(2) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ก.พ./2560
599 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.พ./2560
600 ติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 ก.พ./2560

หน้า