หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
61 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 ก.ย./2562
62 ขอความร่วมมือโรงเรียนนำนักเรียนร่วมพิธีเททองหล่อพระประจำวัน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 16 ก.ย./2562
63 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 16 ก.ย./2562
64 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2562
65 ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
66 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
67 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
68 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ย./2562
69 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
70 ผลการคัดเลือกสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
71 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
72 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียน ในโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 4/2562" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2562
73 การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 ส.ค./2562
74 ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ส.ค./2562
75 โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562
76 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562
77 ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2562
78 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ส.ค./2562
79 ขอเชิญสมัครรับการคัดเบือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ส.ค./2562
80 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 19 ส.ค./2562

หน้า