หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
601 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มิ.ย./2559
602 ฉบับแก้ไข บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 มิ.ย./2559
603 การรายงานระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-obec)และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(EMIS)ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 มิ.ย./2559
604 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกลูกทุ่งชิงแชมป์อีสานใต้" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มิ.ย./2559
605 แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว) เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 22 มิ.ย./2559
606 ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้แรงงานเด็ก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2559
607 การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
608 ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
609 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
610 การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
611 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
612 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 มิ.ย./2559
613 สำรวจข้อมูลการจัดตั้งสาขาธนาคารออมสินในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 มิ.ย./2559
614 ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล ravisara 16 มิ.ย./2559
615 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
616 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
617 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
618 ขอประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ-ไทยพีบีเอส" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
619 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
620 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559

หน้า