หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
621 ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
622 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
623 การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
624 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
625 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 มิ.ย./2559
626 สำรวจข้อมูลการจัดตั้งสาขาธนาคารออมสินในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 มิ.ย./2559
627 ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล ravisara 16 มิ.ย./2559
628 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
629 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
630 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 มิ.ย./2559
631 ขอประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ-ไทยพีบีเอส" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
632 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
633 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 มิ.ย./2559
634 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มิ.ย./2559
635 การอบรมปฏิบัติการวัดผลเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 13 มิ.ย./2559
636 การรายงานเด็กด้อยโอกาส ผ่านระบบ DMC หนังสือราชการนโยบายและแผน mai15 11 มิ.ย./2559
637 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2559
638 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2559
639 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล ravisara 09 มิ.ย./2559
640 แจ้งเตือนให้ระวังเห็ดพิษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2559

หน้า