หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
641 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 มี.ค./2559
642 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 มี.ค./2559
643 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.พ./2559
644 การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่นเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2559
645 การรายข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2559
646 โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2559
647 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
648 ขอสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
649 โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
650 การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
651 การแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
652 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2559
653 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
654 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
655 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " FC Bayern Youth Cup Thailand 2016" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
656 ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2559
657 ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
658 การดำเนินงานตามโครงการศึกษาสถานการณ์เพศศึกษาในประเทศไทย หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 11 ก.พ./2559
659 การสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หนังสือราชการศูนย์เทคโนและการศึกษา nattapong 10 ก.พ./2559
660 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2559

หน้า