หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
701 โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
702 การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
703 การแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
704 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2559
705 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
706 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
707 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " FC Bayern Youth Cup Thailand 2016" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
708 ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2559
709 ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
710 การดำเนินงานตามโครงการศึกษาสถานการณ์เพศศึกษาในประเทศไทย หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 11 ก.พ./2559
711 การสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หนังสือราชการศูนย์เทคโนและการศึกษา nattapong 10 ก.พ./2559
712 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2559
713 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 09 ก.พ./2559
714 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2559
715 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
716 การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง หรือการขอขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
717 จดหมายข่าว กกต. หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 08 ก.พ./2559
718 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.พ./2559
719 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559
720 ขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 และกิจกรรมวันมวยไทย" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559

หน้า