หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
81 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Campขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Camp หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
82 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Camp หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
83 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
84 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 พ.ย./2561
85 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 31 ต.ค./2561
86 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมเพศ พ.ศ.2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561
87 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม " ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์ " หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561
88 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561
89 แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2561
90 รับสมัครเข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2561
91 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ต.ค./2561
92 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ต.ค./2561
93 ขอเชิญร่วมโครงการ "พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล" รุ่นที่ 5/2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ย./2561
94 ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ย./2561
95 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 ก.ย./2561
96 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 ก.ย./2561
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 ก.ย./2561
98 มติการย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ก.ย./2561
99 ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานและรายงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ก.ย./2561
100 การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ก.ย./2561

หน้า