หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
801 การแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.พ./2559
802 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ก.พ./2559
803 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
804 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
805 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " FC Bayern Youth Cup Thailand 2016" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
806 ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2559
807 ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.พ./2559
808 การดำเนินงานตามโครงการศึกษาสถานการณ์เพศศึกษาในประเทศไทย หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 11 ก.พ./2559
809 การสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หนังสือราชการศูนย์เทคโนและการศึกษา nattapong 10 ก.พ./2559
810 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.พ./2559
811 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 09 ก.พ./2559
812 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.พ./2559
813 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
814 การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง หรือการขอขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
815 จดหมายข่าว กกต. หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 08 ก.พ./2559
816 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.พ./2559
817 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559
818 ขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 และกิจกรรมวันมวยไทย" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559
819 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 04 ก.พ./2559
820 เชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 03 ก.พ./2559

หน้า