หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
101 ประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 01 ส.ค./2562
102 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 31 ก.ค./2562
103 ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสร้างสุขภาพเพื่อลดการติดพยาธิใบไม้รับในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ก.ค./2562
104 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา หนังสือราชการอำนวยการ patcha 30 ก.ค./2562
105 การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 26 ก.ค./2562
106 ผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ก.ค./2562
107 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ก.ค./2562
108 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น หนังสือราชการอำนวยการ patcha 22 ก.ค./2562
109 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 18 ก.ค./2562
110 ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2562
111 การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ค./2562
112 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
113 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
114 โครงการ "กรกฎาคม" เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562
115 ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562
116 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
117 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 28 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
118 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
119 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
120 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ค./2562

หน้า