หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
101 การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ก.ย./2561
102 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ย./2561
103 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 20 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
104 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
105 ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
106 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ Univertsity of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2561
107 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ก.ย./2561
108 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปั่น อิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ส.ค./2561
109 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงประสงค์ต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ส.ค./2561
110 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงประสงค์ต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2561
111 การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2561
112 ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ส.ค./2561
113 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ส.ค./2561
114 แนวทางปฏิบัติสำหรับครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ส.ค./2561
115 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ส.ค./2561
116 ย้ายข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ส.ค./2561
117 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
118 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
119 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CASTAS)ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
120 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ส.ค./2561

หน้า