หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
101 โครงการส่งเสริมยุวกาดบำเพ็ญประโยชน์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2562
102 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2 และ มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
103 เชิญร่วมประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์(ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหากรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
104 ประชาสัมธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สพฐ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 พ.ค./2562
105 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 22 พ.ค./2562
106 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2562
107 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการฯ สพป.ชุมพร เขต 1 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 17 พ.ค./2562
108 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ค./2562
109 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 เม.ย./2562
110 การขายทอดตลาดโรงอาหาร บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง โรงเรียนอาจสามารถวิทยา หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 03 เม.ย./2562
111 การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2562
112 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2562
113 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
114 การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
115 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มี.ค./2562
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มี.ค./2562
117 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 01 มี.ค./2562
118 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 23 ก.พ./2562
119 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2562
120 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562

หน้า