หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
121 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2561
122 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2561
123 โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั่วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
124 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการสวดทำนองสรภัญญะ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
125 การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
126 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเด็กยากจน (ทุนญี่ปุ่น) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
127 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
128 การคัดเลือกนักเรีนยเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา " รุ่นที่่ 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
129 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.ค./2561
130 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานการสึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2561
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 4 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.ค./2561
132 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระอง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.ค./2561
133 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2561
134 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2561
135 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2561
136 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2561
137 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2561
138 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเด็กยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2561
139 แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 มิ.ย./2561
140 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 มิ.ย./2561

หน้า