หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
122 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 01 ก.พ./2562
123 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2562
124 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2562
125 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ธ.ค./2561
126 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ธ.ค./2561
127 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ S&P ระดับปริญญาตรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
128 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
129 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
130 เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
131 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
132 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561
133 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561
134 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 พ.ย./2561
135 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 พ.ย./2561
136 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2561
137 ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2561
138 การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ย./2561
139 แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ย./2561
140 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ย./2561

หน้า