หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์

รูปภาพของ nattapong
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส
26/ม.ค./2017 - [738] - ความเห็น - - : nattapong - หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์
รูปภาพของ sasiwimol
รายชื่อผู้ไม่แจ้งแบบลดหย่อน ลย.01 (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)
รายชื่อผู้ไม่แจ้งแบบลดหย่อน ลย.01 (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)
26/ธ.ค./2016 - [1,187] - ความเห็น - - : sasiwimol - หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์
รูปภาพของ sattiya
รายละเอียกการตกเบิกเงินวิทยฐานะ (ตัั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จะตกเบิกเงินวิทยฐานะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ได้รับคำสั่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจะจ่ายพร้อมกับเงินเดือน ประจำเดือน กันยายน 2559 
20/ก.ย./2016 - [1,982] - ความเห็น - - : sattiya - หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์