หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ akkarawit
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561
ดาวน์โหลด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561 คลิกที่นี่
22/พ.ค./2019 - [581] - ความเห็น - - : akkarawit - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
01/มี.ค./2019 - [533] - ความเห็น - - : nattapong - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ akkarawit
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
09/ก.พ./2018 - [945] - ความเห็น - - : akkarawit - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
28/ส.ค./2017 - [1,075] - ความเห็น - - : akkarawit - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 รหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
23/มี.ค./2017 - [1,115] - ความเห็น - - : akkarawit - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ thanyaporn
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
28/ก.ค./2016 - [607] - ความเห็น - - : thanyaporn - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ thanyaporn
เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12/ก.ค./2016 - [807] - ความเห็น - - : thanyaporn - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล

หน้า