หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
16/ก.พ./2016 - [1,541] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
15/ก.พ./2016 - [919] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559
15/ก.พ./2016 - [1,101] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
15/ก.พ./2016 - [901] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
10/ก.พ./2016 - [3,600] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560
08/ก.พ./2016 - [837] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง หรือการขอขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2559
การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง  หรือการขอขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2559
08/ก.พ./2016 - [2,218] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา
รูปภาพของ boonyiem
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
05/ก.พ./2016 - [855] - ความเห็น - - : boonyiem - หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน้า