หนังสือราชการอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก"
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก"
25/ก.พ./2020 - [23] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's TCAS On Stage & Dek-D's TCAS Fair
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's TCAS On Stage & Dek-D's TCAS Fair
25/ก.พ./2020 - [20] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
21/ก.พ./2020 - [29] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาค ณ อ่างเก้บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
19/ก.พ./2020 - [35] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
19/ก.พ./2020 - [28] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานเยาวชนรักษ์ช้างไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานเยาวชนรักษ์ช้างไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19/ก.พ./2020 - [20] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
19/ก.พ./2020 - [22] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย
19/ก.พ./2020 - [39] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
19/ก.พ./2020 - [35] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ tatsanee
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
17/ก.พ./2020 - [42] - ความเห็น - - : tatsanee - หนังสือราชการอำนวยการ

หน้า