หนังสือราชการอำนวยการ

รูปภาพของ patcha
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2562
   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยการมอบรางวัลในระดับจังหวัดจอมอบในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2563 ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายละเอียดดังแนบ
24/ก.ย./2019 - [74] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ขอความร่วมมือโรงเรียนนำนักเรียนร่วมพิธีเททองหล่อพระประจำวัน
     คณะสงฆ์วัดบ้านเปลือยใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานพิธีเททองหล่อพระประจำวันทั้ง 7 วัน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2562 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด...
16/ก.ย./2019 - [52] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562
    สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง...
16/ก.ย./2019 - [68] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562
            ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในวัน เวลา...
23/ส.ค./2019 - [92] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
                คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” โดยจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถส่งใบสมัครออนไลน์...
23/ส.ค./2019 - [54] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561
         สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
19/ส.ค./2019 - [102] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019
     โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 
01/ส.ค./2019 - [230] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบและแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
30/ก.ค./2019 - [91] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
                 กระทรวงการต่างประเทศ จะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูตราชการ และหนังสือเดินทางพระภิกษุ) ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด...
26/ก.ค./2019 - [116] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
    สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
22/ก.ค./2019 - [86] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ

หน้า