หนังสือราชการอำนวยการ

รูปภาพของ patcha
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561
         สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
19/ส.ค./2019 - [13] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019
     โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 
01/ส.ค./2019 - [102] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบและแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
30/ก.ค./2019 - [46] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
                 กระทรวงการต่างประเทศ จะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูตราชการ และหนังสือเดินทางพระภิกษุ) ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด...
26/ก.ค./2019 - [71] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
    สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
22/ก.ค./2019 - [51] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC)
          ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
18/ก.ค./2019 - [94] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต"
     ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต" รายละเอียดดังแนบ
12/ก.ค./2019 - [66] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562"
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562" ในช่วงเข้าพรรษา รายละเอียดดังแนบ
12/ก.ค./2019 - [68] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
             ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งจะรับบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ...
02/ก.ค./2019 - [95] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ
รูปภาพของ patcha
หนังสือบทกลอนขยายความ
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่  http://drive.google.com/file/d/1nEjSfN4YDJLRbmlhZvsvCSGiOZcawoaP/view
02/ก.ค./2019 - [56] - ความเห็น - - : patcha - หนังสือราชการอำนวยการ

หน้า