ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 05/มี.ค./19 akkarawit
2 แบบฝึกนับข้าราชการครูฯ ที่มีอยู่จริง ณ 1 มี.ค.62 28/ม.ค./19 u.reerom
3 สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20/พ.ย./18 u.reerom
4 เกียรติบัตร Best Practice 29 ต.ค 61 08/พ.ย./18 akkarawit
5 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 62 29/ต.ค./18 u.reerom
6 เกียรติบัตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 17/ก.ย./18 akkarawit
7 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 14 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
8 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 13 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
9 เกียรติบัตรถอดบทเรียนจาก Boot Camp 8 ก.ย 61 12/ก.ย./18 akkarawit
10 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 2 ก.ย 61 รุ่นที่ 3 03/ก.ย./18 akkarawit
11 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 1 ก.ย 61 รุ่นที่ 2 03/ก.ย./18 akkarawit
12 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 31 ส.ค 61 รุ่นที่ 1 03/ก.ย./18 akkarawit
13 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.2 28/ส.ค./18 phatchara
14 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.1 28/ส.ค./18 phatchara
15 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 2 28/ส.ค./18 phatchara
16 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 1 28/ส.ค./18 phatchara
17 รายงานผลสอบ O-NET60 27/ส.ค./18 akkarawit
18 เกียรติบัตรวันที่ 20 ส.ค 61นักเรียน 20 สค 2561 26/ส.ค./18 akkarawit
19 เกียรติบัตรเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม(ครู) 20 สค 2561 26/ส.ค./18 akkarawit
20 ดาวน์โหลด test blueprint O-NET 2561 07/ส.ค./18 akkarawit

หน้า