ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง-รับสมัครงาน

รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผูัสอนวิชาเอกฟิสิกส์
30/ส.ค./2016 - [1,891] - ความเห็น - - : sasiwimol - หัวโทนวิทยา
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศ สพม. 27 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ฯ
ประกาศ สพม. 27 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 16 รายการ,รายการระบบปฏิบัติการ 107 ชุด ,ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำนักงาน (windows 8.1 หรือดีกว่า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
03/พ.ค./2016 - [1,203] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ravisara
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
03/มี.ค./2016 - [1,711] - ความเห็น - - : ravisara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
ประกอบด้วย 1. ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ   2. แบบรายงานประวัติ  3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
15/ก.พ./2016 - [2,436] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
22/ธ.ค./2015 - [3,237] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
22/ธ.ค./2015 - [1,264] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
แก้ไข ครั้งที่ 2 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
22/ธ.ค./2015 - [1,479] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
22/ธ.ค./2015 - [1,376] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า