ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง-รับสมัครงาน

รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมภ์)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมภ์)
25/ต.ค./2016 - [470] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนขัติยะวงษา)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนขัติยะวงษา)
20/ต.ค./2016 - [483] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม)
19/ต.ค./2016 - [452] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
31/ส.ค./2016 - [2,237] - ความเห็น - - : sasiwimol - หัวโทนวิทยา
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนหัวโทนวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผูัสอนวิชาเอกฟิสิกส์
30/ส.ค./2016 - [2,019] - ความเห็น - - : sasiwimol - หัวโทนวิทยา
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศ สพม. 27 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ฯ
ประกาศ สพม. 27 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 16 รายการ,รายการระบบปฏิบัติการ 107 ชุด ,ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำนักงาน (windows 8.1 หรือดีกว่า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
03/พ.ค./2016 - [1,317] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ravisara
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
03/มี.ค./2016 - [1,779] - ความเห็น - - : ravisara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
ประกอบด้วย 1. ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ   2. แบบรายงานประวัติ  3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
15/ก.พ./2016 - [2,540] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า