งานนำเสนอโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์(ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

งานนำเสนอโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์(ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
ขอขอบคุณ นางสาวสุนิษา  บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย สพม.27 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 12/ก.ค./2561 - 9:16 am
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1039.html