นิเทศ กำกับติดตาม โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

การนิเทศ กำกับติดตาม โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอขอบคุณทีมศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 12/ก.ค./2561 - 9:16 am
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1059.html