สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยาน งานข้าวหอมมะลิโลก

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

 สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ข้าวหอมมะลิโลก ณ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจ 28 ตุลาคม 2559
ขอขอบคุณ นายดุสิต  นาสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ นางสาวสุนิษา  บัวดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายกฤษ สนิทพจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ คุณพ่อแสวง มะโนลัย และทีมงานทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 07/ก.พ./2563 - 7:12 am
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1167.html