ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำปั่นจักรยานงานข้าวหอมมะลิโลก สถานที่จริง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

ขอขอบคุณ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

นายณรงคศักดิ์  สบาย
(นายอำเภอเกษตรวิสัย)

นายดุสิต นาสุข
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์)

เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย
สถานีตำรวจตำบลดงครั่งใหญ่

ชมรมจักรยานร้อยเอ็ด

ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อำนวยการผลิต โดย
นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 23/พ.ค./2563 - 13:57 pm
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1187.html