ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำปั่นจักรยานงานข้าวหอมมะลิโลก สถานที่จริง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

ขอขอบคุณ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

นายณรงคศักดิ์  สบาย
(นายอำเภอเกษตรวิสัย)

นายดุสิต นาสุข
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์)

เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย
สถานีตำรวจตำบลดงครั่งใหญ่

ชมรมจักรยานร้อยเอ็ด

ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อำนวยการผลิต โดย
นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 12/ก.ค./2561 - 9:16 am
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1187.html