งานแถลงข่าวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๑๗ นร.ร่วมแสดง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

งานแถลงข่าวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๑๗ นร.ร่วมแสดง
 

ขอขอบคุณ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

นายณรงค์ศักดิ์  สบาย

(นายอำเภอเกษตรวิสัย)

นายดุสิต  นาสุข
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
(กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน))

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร 
(ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น)

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
(เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด)

เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย
ชมรมจักรยานร้อยเอ็ด
สถานที่ในการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อำนวยการผลิต โดย
นางสาวสุนิษา  บัวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

บันทึกภาพ
นายมนตรี  คชสีห์
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
(ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์)

เทคนิคการตัดต่อ
ด.ญ.อาภัสรา  หารสำโรง นักเรียนชั้น ม.1 

ด.ช.ศิริธนากร  มูลคำ นักเรียนชั้น ม.1

นายธนากร  ทองโชตินักเรียนชั้น ม.3

น.ส.รัตนาภรณ์  กลางท่าใคร่ นักเรียนชั้น ม.6

น.ส.กนกนภา  ศรีเที่ยง นักเรียนชั้น ม.6

นายมนตรี  คชสีห์
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
(ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์)

ภาพและวีดิโอบางส่วนจากแฟนเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
เพลง ปั่นจักรยาน  Bike for Mom

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 07/ก.พ./2563 - 7:12 am
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1194.html