โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
khamsan

 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมนำโดย ผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   กิจกรรมประกอบด้วยการปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายวัฒนา พลอาษา ปลูกต้นราชพฤกษ์ "ต้นไม้ของพ่อ" 

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
khamsan
รูปภาพของ khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 14/ม.ค./2562 - 15:51 pm
ชื่อ คำสัน แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1202.html