โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภท Infographic ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กิจกรรมการเรียนรู้”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
khamsan

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภท Infographic ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กิจกรรมการเรียนรู้”  จากโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
khamsan
รูปภาพของ khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 14/ม.ค./2562 - 15:51 pm
ชื่อ คำสัน แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1292.html