การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Krujoe

การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559เพื่อใช้จัดทำข้อมูลสารสเทศโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตั้งใจพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม แนวคิวความเป็นอยู่โดยใช้กิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามรถในหลายๆด้าน ในปีนี้มีการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลจากคำถามวันคริสต์มาส ได้รับความสนจากผู้เรียนเป็นอย่างดี กิจกรรมการร้องเพลงอวยพรปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมของปีนี้ ผู้จัดทำได้จัดกิจกรรมอย่างเรียบง่าย แน่นการมอบความสุขให้กับนักเรียน  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาและผู้สนใจต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางจิรภา สบายดี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Krujoe
รูปภาพของ Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 19/มิ.ย./2560 - 16:42 pm
ชื่อ นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1320.html