การติดตามการบริหารงานการเงินการบญชีและทรัพย์สิน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Krujoe

การติดตามการบริหารงานการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการบริหารงานการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน นำโดย ท่านผู้อำนวยการเบญจวรรษ เชิงสะอาด ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร นางปัทมาพร  อารีเอื้อ และคณะ ออกติดตามตรวจสอบงานการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมซึ่งนำโดยนายบุญส่ง จอมหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางดาวเรือง รัตนพล ครูงานการเงินและบัญชี  นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจ ครูงานพัสดุโรงเรียน  ครูสุภลักษณ์ เสนาลัย ครูงานแผนงาน  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและกำลังใจในการปฏิบัติงาน คณะทำงานโรงเรียนยินดีน้อมรับปรับปรุงแก้ไข

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางจิรภา สบายดี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Krujoe
รูปภาพของ Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 19/มิ.ย./2560 - 16:42 pm
ชื่อ นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1322.html