โรงเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
khamsan

วันนี้ (11 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยมีพระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาในครั้งนี้ ภายใต้โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและโครงการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งเสริมให้นักเรียนและครูโรงเรียน ได้สวดมนต์ไหว้พระ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปด้วย   สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรวมทั้งสิ้น 23 ทีม โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 8 ทีม และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 ทีม และมีสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนนักสมัครเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 54 คน โดยใช้สถานที่การประกวด ที่วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งทางโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ผลการแข่งขันมีดังนี้
ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
khamsan
รูปภาพของ khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 14/ม.ค./2562 - 15:51 pm
ชื่อ คำสัน แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1444.html