กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Krujoe

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้อำนวยการบุญส่ง จอมหงษ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตร  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะนักเรียน  ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 45 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางจิรภา สบายดี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Krujoe
รูปภาพของ Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 19/มิ.ย./2560 - 16:42 pm
ชื่อ นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1533.html