การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
anusong

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทนา
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในการนี้โรงเรียนมีการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำนักเรียน
สู่เป้าหมายตามนโยบายการศึกษาชาติ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552932321418835&set=ms.c.eJxFkcsNAzAIQzeq~_GP2X6wKFHq1sP2csLuUigobA~_ofHgFh6cJsP8FNQHAuXoHJ0hlFd~_Evw0VOQAtcK3i0xS40tAXNFZKexeovWF9I~%3BAQog2BF2xLUoVkXimk59AxtSy6pIRsMK2T6s4TsfHC0hfNaZr7u~%3BOAeZ3bjqkPtWlwGPRc96aE76aE~%3BBDgZVhD0lrwLy75AHEc1h9w4tCVYDp0fh~%3Bi9mD~_LIdcC65~%3BzONKaV89b6zOOdhzIOjT0SHlI9yKnpf4tMq~%3BO9AVpoXxB.bps.a.1552940901417977&type=3&theater

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายประวีณ เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
anusong
รูปภาพของ anusong
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 14/ธ.ค./2560 - 8:03 am
ชื่อ อนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1647.html