อบรมปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อน PLC

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อน  PLC  และบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profressional Learning Communiti)  ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ขององค์กร รวมทั้งรับฟังคำชี้แจงนโยบายตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร และโครงการ OBEC Mail จากคณะวิทยากรศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย นางปภัสรินทร์  หิรัยณ์ตันติกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายอธิศ  ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  โดยในครั้งนี้มีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมรับความรู้ในการอบรมจำนวน 130 คน จาก 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
3. โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
4. โรงเรียนสตรีศึกษา 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
5. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 23/พ.ค./2561 - 15:38 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1778.html