อบรมการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายโกศล  ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปืดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 1 คน จากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม. 27 จำนวน 32 โรงเรียน โดยมีครูเข้าร่วมรับการอบรม จำนวนกว่า 160 คน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากครูสามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนในอนาคต การจัดอบรมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์ ดร.นิคม  สุวพงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 23/พ.ค./2561 - 15:38 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1780.html