ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาค

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

20 กรกฎาคม 2560 สพม.27 ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย" ทำดีถวายในหลวงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โดยมีนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธี นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 24/พ.ค./2561 - 11:44 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1805.html