เชียงขวัญพิทย์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกรฏาคม 2560
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด
ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะทีมงานจาก MCOT Family
ที่มาถ่ายทำรายการ MOM CLUB ในหัวเรื่อง
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"
ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.
ขอขอบคุณที่ให้เรามีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1837.html