สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ่นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และ โรงเรียนสุวรรณภูมืวิทยไพศาล โดยมีนายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง และคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในหัวข้อ "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี ประกอบด้วย  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล  การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การสืบค้นข้อมูล การเขียนเว็บด้วย Web Editor และการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://skill2.jaideeweb.com/sci60 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 23/พ.ค./2561 - 15:38 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1853.html