ประชุมนักเรียนอาเซียนครั้งที่ 4

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

22 สิงหาคม 2560 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมนักเรียนอาเซียนครั้งที่ 4 ( The 4th SEA2  conference 2017 ) ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการประชุมนานาชาติ   2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏบัติหน้าที่ทูตทางวัฒนธรรม  3.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และนำเสนอในระดับสากล  4.เพื่อสร้างความตระหนักในการรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  5.เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ  โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินเดีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย ทั้งนี้โรงเรียนสตรีศึกษายังยังได้น้อมนำวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 "ศาสตร์พระราชามาจัดแสดงนิทรรศกาลอีกด้วย

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดาว์นโหลดที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 24/พ.ค./2561 - 11:44 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1883.html