อบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราช"

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
tomoomot

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดอบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  ดร.ฉลาด  ปาโส และนางไพวัน    ปาโส วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
tomoomot
รูปภาพของ tomoomot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 21/พ.ค./2561 - 16:20 pm
ชื่อ ทวี ผดุงกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1896.html