การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโกศล  ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ จัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายการบริหารการศึกษา ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้ด้าน Internet of Thing ในการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ Application บน Tablet หรือ Smartphone ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน จากโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน  และมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 1 -3 กันยายน 2560  โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 51,200 บาท

รูปภาพกิจกรรมทั้ง 3 วัน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 23/พ.ค./2561 - 15:38 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1904.html