การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ITA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
thanyaporn

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 (Intehrity & Transparency Assessment : ITA)

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์แนบSize
PDF icon CCF03112560.pdf4.22 MB

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
thanyaporn
รูปภาพของ thanyaporn
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 07/ส.ค./2561 - 12:32 pm
ชื่อ นางธันยพร มหาราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2026.html