การแข่งขันกีฬา-กรีฑา มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 7

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมโรงเรียนในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “มัธยมศึกษา 101 เกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน    ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส์”  ประกอบด้วย สหวิทยาเขต 7 สหวิทยาเขต   คือ 1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา  2. สหวิทยาเขตสาเกตุนคร     3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  และ 7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  รวมโรงเรียนทั้งหมดจำนวน  60 โรงเรียน จาก 20 อำเภอ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3,748 คน  การจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ในปีนี้ได้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน รวม 14 ประเภท ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตจากสหวิทยาเขตทั้ง 7 สหวิทยาเขต ได้รับความอนุเคราะห์กองเชียร์จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 150,000 บาท และขอขอบพระคุณโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเรื่องการรักษาพยาบาลในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม โหลดและชมได้ที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 16/ม.ค./2562 - 11:20 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2122.html