โพนทองพัฒนาวิทยา-รับสมัครทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 การศึกษา 2560

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
jaturapad

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง   การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2560
PATWIT Science Test  ครั้งที่ 1

………………………………………………………………………………………………………

               ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2560 หรือ PATWIT Science Test  ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ในการนี้โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้  โดยกำหนด ระเบียบการแข่งขันดังนี้

1. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน

                การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคลใน 3 ระดับ ประกอบด้วย
                - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
                - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
                - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. วิธีการสอบและเนื้อหาใช้สอบ

               ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที
               สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
                                        - เนื้อหาชีววิทยา                    ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ
                                        - เนื้อหาเคมี                          ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ
                                        - เนื้อหาฟิสิกส์                       ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ
                                        - เนื้อหาโลก ดาราศาสตร์          ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ                 

3. การสมัครสอบ

               ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะส่งนักเรียนเข้าทดสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560-9  มกราคม 2561 หรือส่งใบสมัครทางอีเมล [email protected] หรือ ส่งทางโทรสาร 043571339 โดยชำระค่าสมัครเป็นรายบุคคล  คนละ  50  บาท

               ค่าสมัครสอบให้ส่งทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม

               นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45110 หรือ จ่ายเงินด้วยการฝากเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี น.ส. พรพรรณ  พลเยี่ยม บัญชีเลขที่ 995-0-04678-0 พร้อมถ่ายรูปสลิปการจ่ายส่งมาที่อีเมล [email protected] หรือ ส่งโทรสาร 043571339 หรือ Line Id: 0857677368

               หรือชำระด้วยตัวเองได้ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

               หรือติดต่อสอบถามได้ที่   
                นางสาวสุดา  แพงแก้ว   หมายเลขโทรศัพท์  0822290589
                นางสมสวย  วิชามุข      หมายเลขโทรศัพท์  0951698480
                นายไพศาล  วงค์กระโซ่  หมายเลขโทรศัพท์  0857677368

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                ภายในวันศุกร์ที่  12  มกราคม  2561 เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป  ที่ป้ายนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และทางเว็บไซต์  http://www.patwit.ac.th/

5. กำหนดวันและเวลาสอบ   

                สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 09.00 – 10.30 น.
               (นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ และควรเข้าห้องสอบก่อนเวลา 15 นาที)

6. สถานที่สอบ   

                สนามสอบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

7. รางวัลในการสอบแข่งขัน   

                7.1 รางวัล 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ ม.1 , ม.2 และ ม.3  ดังนี้
                อันดับที่ 1        2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
                อันดับที่ 2        1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
                อันดับที่ 3        1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
                อันดับที่ 4 – 10  200 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                7.2  นักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1-10 โรงเรียนจะจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (โดยทางศูนย์สอบจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นการส่วนตัวในภายหลังจากที่ได้ทราบผลสอบ)

                7.3 สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับเงินรางวัลแต่ไม่สามารถมาร่วมพิธีมอบรางวัลตามกำหนด ทางศูนย์สอบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษา

8. ประกาศผลสอบ   

                ศูนย์สอบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จะประกาศผลสอบภายในวันศุกร์ที่  19 มกราคม 2561  ทางเว็บไชต์  http://www.patwit.ac.th/ หรือที่ป้ายนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         

                ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

                                                                               

                                                                               

(นายเทิดทูน  สุจารี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 

*** ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ***

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
jaturapad
รูปภาพของ jaturapad
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 09/มี.ค./2561 - 5:16 am
ชื่อ นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพนทองพัฒนาวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2125.html