อบรมเชิงปฎิบัติการ สำวจการขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

15 ธันวาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจการขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างและการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 โดยมีนางวรรณภา รำพาย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ    1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ     2. เพื่อให้โรงเรียนปกครองดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด  ที่ได้จัดส่งวิทยากร ท่านสรศักดิ์  ชูพรม นายช่างสำรวจอาวุโส ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างและการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุทั้ง 60 โรงเรียน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน ซึ่งเห็นสมควรได้รับการขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 16/ม.ค./2562 - 11:20 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2128.html