ประกาศผลการสอบรอบแรก ระดับเขตพืนที่การศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์ ระดับมัยมศึกษาตอนต้น)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
SUPERSU

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
SUPERSU
รูปภาพของ SUPERSU
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ม.ค./2561 - 16:10 pm
ชื่อ นางสุพัชร์ชญา วิสูญ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2208.html